ماهواره ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری

ماهواره: ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مدیر اداره ارشاد مشهد آزاد شد

رئیس اداره ارشاد مشهد که به علت اتفاقات برج سلمان بازداشت شده است بود با قرار وثیقه آزاد شد.

مدیر اداره ارشاد مشهد آزاد شد

مدیر اداره ارشاد مشهد آزاد شد

عبارات مهم : اداره

رئیس اداره ارشاد مشهد که به علت اتفاقات برج سلمان بازداشت شده است بود با قرار وثیقه آزاد شد.

مهر نوشت:پنجشنبه هفته گذشته مدیر اداره ارشاد مشهد که به علت اتفاقات رخ داده در مراسم مراسم خوش حالی برج سلمان بازداشت شده است بود با قرار وثیقه آزاد شد.

قاضی حیدری،معاون دادستان مشهد صبح یکشنبه اعلام کرد معاون مدیر کل و مدیر اداره ارشاد مشهد با قید وثیقه آزاد شده است است.

مدیر اداره ارشاد مشهد آزاد شد

رئیس اداره ارشاد مشهد به علت جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت جهت کاسبان برج سلمان ۳ روز در بازداشت بود.

رئیس اداره ارشاد مشهد که به علت اتفاقات برج سلمان بازداشت شده است بود با قرار وثیقه آزاد شد.

واژه های کلیدی: اداره | بازداشت | برج سلمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs