ماهواره ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری

ماهواره: ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث دستور وزیر جهت پیگیری قضائی سوءقصد به دو دکتر

وزیر بهداشت، دستور بررسی سوءقصد به دو دکتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و نجف آباد و پیگیری قضائی این دو اتفاق را صادر کرد.

دستور وزیر جهت پیگیری قضائی سوءقصد به دو دکتر

دستور وزیر جهت پیگیری قضائی سوءقصد به دو پزشک

عبارات مهم : ایران

وزیر بهداشت، دستور بررسی سوءقصد به دو دکتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و نجف آباد و پیگیری قضائی این دو اتفاق را صادر کرد.

به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی به دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت دستور داد تا ضمن عیادت سریعا گزارشی از سوء قصد به دو دکتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و نجف آباد را تهیه و جهت پیگیری قضائی و برخورد با عوامل این حملات به وی ارائه دهد.

اخیرا جراح مغز و اعصاب شهرستان نجف آباد اصفهان به وسیله افراد نقابدار مورد سوءقصد و حمله قرار گرفت.

دستور وزیر جهت پیگیری قضائی سوءقصد به دو دکتر

همچنین دکتر فوق تخصص نفرولوژی بیمارستان مدرس پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله یکی از همراهان بیمار مورد حمله و اصابت چند ضربه چاقو قرار گرفت.

وزیر بهداشت، دستور بررسی سوءقصد به دو دکتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و نجف آباد و پیگیری قضائی این دو اتفاق را صادر کرد.

واژه های کلیدی: ایران | بهداشت | وزیر بهداشت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs