ماهواره ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری

ماهواره: ایران شهردار مدیریت مدیریت شهرداری شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات انتظار «به به و چه چه» نداریم! , واکنش عضو کمیته انضباطی به اعتراض پرسپولیس و تراکتورسازی

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به اعتراض دوباشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی به حکم این کمیته تصویر العمل نشان داد. 

انتظار «به به و چه چه» نداریم! , واکنش عضو کمیته انضباطی به اعتراض پرسپولیس و تراکتورسازی

واکنش عضو کمیته انضباطی به اعتراض پرسپولیس و تراکتورسازی؛ انتظار «به به و چه چه» نداریم!

عبارات مهم : اعتراض

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به اعتراض دوباشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی به حکم این کمیته تصویر العمل نشان داد.

حسین عبداللهی راجع به حکم صادر شده است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلف هواداران در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز به تسنیم گفت: طبق آئین نامه تازه کمیته انضباطی که از تاریخ 19 آذر ماه قابل اجرا است اعضای مجمع از هرگونه اظهار نظر راجع به احکام صادره منع شده است اند ولی راجع به این حکم و اینکه گفته می شود دو کلوب به این رای اعتراض دارند باید بگویم بعد از آرایی که صادر می شود این حق دو طرف است که به آن اعتراض کنند. این مسئله در قانون آینده نگری شده است است و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به اعتراض کلوب ها پیگیری می کند.

انتظار «به به و چه چه» نداریم! , واکنش عضو کمیته انضباطی به اعتراض پرسپولیس و تراکتورسازی

وی ادامه داد: بعد از صدور رای انتظار «به به و چه چه» نداریم و ممکن است بعضی اعتراض کنند و از رای صادره ایراد بگیرند. مثل همین رای که ظاهرا دو طرف به آن اعتراض دارند و کمیته استیناف هم به اعتراض ارزش پیگیری می کند.

واژه های کلیدی: اعتراض | فوتبال | پرسپولیس | تراکتورسازی | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs